K.O Blood System

K.O (เค.โอ)  อาหารเสริมบำรุงเลือด

ระบบการไหลเวียนของเลือด เปรียบเสมือนเป็นระบบขนส่ง ในการลำเลียงอ๊อกซิเจน

และสารอาหารไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นการดูแลระบบเลือดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงถือเป็นการเริ่มต้นในการดูแลพื้นฐานของร่างกาย 

 

 

฿1,290
จำนวน:

Visitors: 1,329,411