โรคต้อลม(Pinguecular)

ต้อลม(Pinguecula) 

เป็นอาการเสื่อมของเยื่อบุตาขาวที่อาจะพบได้บ่อย มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อขนาดเล็กๆนูนบิรเวณ เยื่อบุตาตาขาว มีสีขาว เหลือง และแดง หรืออาจจะสีคล้ำๆ มักจะเกิดขึ้นบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ถ้าหากไม่ได้ รับการป้องกันอย่างถูกต้องแล้ว ต้ออาจจะมีการลุกลามขึ้น จนมีขนาดที่ใหญ่ และอาจจะขยายเข้ามาสู่ในบริเวณกระจกตาดำได้ นั่นคืออาการของ "ต้อเนื้อ"

เมื่อมีอาการเคืองในดวงตา หรือปวดตา มีอาการแสบคัน ในดวงตา และไม่ควรขยี้ตาบ่อยๆหากมีอาการเคืองในตา อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกถึงผู้ที่กำลังจะเป็น "ต้อลม"

สาเหตุการเกิดต้อลม

ต้อลมเกิดขึ้นจาก พฤติกรรมของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่ มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ดวงตาอาจจะได้รับรังสีอัลตรา ไวโอเลต(รังสีUV) ที่พบได้ในแสงแดด หรือคนที่ดวงตาสัมผัสกับฝุ่น ลม ควัน หรือแม้กระทั่งการที่ดวงตาสัมผัส ความร้อนบ่อยๆอาจะทำให้เกิดการระคายเคืองให้กับเยื่อบุตาขาว

อาการที่พบ

ต้อลมที่พบส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หากต้อลมมีขนาดใหญ่หรือว่าอักเสบจะมีอาการเคืองที่ตา แสบตา น้ำตาไหลตาแดงในตำแหน่งที่เกิดต้อลมร่วมด้วย เพราะอาการอักเสบทำให้เส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงบริเวณต้อลมอาการจะ เป็นมากขึ้น เมื่อโดนกับแสงจ้าจากแดดแรงๆ ฝุ่น ลม มลพิษ พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ต้อลมไม่ถูกกระตุ้น

ต้อลมสามารถป้องกันและรักษาได้

เป็นภาวะที่ไม่มีอันตราย กรณีที่ไม่มีอาการหรือไม่มีการอักเสบ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา เพียงแต่ปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้เกิดการลุกลามมากขึ้นต้อลมเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายหรือไม่มีอาการใดๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา 

1.พยายามเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้เกิดการกระตุ้นอาการของต้อลมอาจทำให้อักเสบได้ ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ อย่างเช่น ถ้าต้องเผชิญกับแสงแดด ก็ลองหาแว่นตากันแดดมาใส่หรือว่าถ้าอยู่ในสถานที่ๆมีลมแรงก็พยายามหลักเลี่ยง

2.จักษุแพทย์อาจจะแนะนำให้ใข้ยาหยอดตาเพื่อลดอาการ เคืองตา น้ำตาขี้ตาไหล ตาแดงอักเสบ แต่ยาหยอดตาไม่สามารถทำให้ต้อลมนั้นหายได้เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดีขึ้น ถ้าหากว่าได้รับการป้องกันที่ดี ต้อลมที่เป็นอยู่อาจจะยุบลงได้เล็กน้อย

3.ต้อลมที่มีขนาดเล็กหรือไม่มีอาการปวดแสบเคืองใดๆไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะไม่มีอันตรายกับดวงตาและไม่สูญเสียการมองเห็น แต่หากต้อลมที่เกิดขึ้นกับบางคนที่มีอาการ ระคายเคือง อักเสบบ่อยๆใช้ยาหยอดตาแล้วอาการไม่ดีขึ้น อาจจะพิจารณาให้มีการผ่าตัดเพื่อรักษา

การป้องกัน

หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองได้แก่ ลม แสงแดด ฝุ่น ควัน รวมทั้งควันบุหรี่ ควรใส่แว่นกันแดดเป็นประจำเพื่อช่วยป้องกันแสงและลมหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอาการระคายเคืองของต้อลมทั้งหลาย เช่น แสงแดด ลม ฝุ่น ควัน หรือแม้กระทั่งควันบุหรี่ควรหาแว่นตากันแดดสวมใส่อยู่เป็นประจำเมื่อต้องพบเจอกับสิ่งกระตุ้นเหล่านี้


 • วุ้นในตาเสื่อม.jpg
  สภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อม (Vitreous degeneration) และโรคจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก (Retinal detachment) อาการน้ำวุ้นตาเสื่อม น้ำวุ้นตา(vitreous) เป็นสารใสคล้ายเจลบรรจุอยู่ภายในลูกตาส่วน...

 • ต้อกระจกThumb.jpg
  โรคต้อกระจก (Cataract) โรคต้อกระจกเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ เลนส์แก้วตาเริ่มเสื่อม โดยปกติแล้วคนเราจะมีแก้วตาที่ใส แต่เมื่อแก้วตาเริ่มเสื่อมจะมีลักษณะ ขุ่นมัว ส่งผลให้การหักเหของแสง...

 • ต้อเนื้อthumb.jpg
  โรคต้อเนื้อ ต้อเนื้อคืออะไร? “ต้อเนื้อ”เป็นโรคที่เกิดกับดวงตาชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ยื่นจากขอบตาดำเข้าไปบนตาดำตำแหน่งที่พบมากคือด้านในหรือด้านหัวตา ส่วนมากจะเกิดบริเ...

 • ต้อหินthumb.jpg
  โรคต้อหิน (Glaucoma) เป็นโรคของดวงตาที่พบบ่อยและมีอันตรายอย่างมากถึงขั้นตาบอดสนิทถ้าไม่รักษา หรือรักษาไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ลานสายตาหรือความกว้างของการมองเห็นแคบเข้า จนกระทั่งสูญเสียก...

 • Untitled-1.jpg
  โรคเบาหวานขึ้นตา เกิดจาก ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากโรคเบาหวาน ที่เป็นเรื้อรั้งจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กพิการ เสื่อมตัวผิดปกติ ซึ่งทำให้อวัยวะที่เส้นเลือดเหล่านั้นไปเลี้ยงมีการเสื่อมตั...

 • Untitled-1.jpg
  โรคจอประสาทตาเสื่อม(Age-related Macular Degeneration) เป็นโรคร้ายทางดวงตาพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุ สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร...

 • Untitled-1.jpg
  รู้จักกับความดันลูกตา(Intraocular Pressure) ความดันตาหมายถึง ความดันของของเหลวภายในลูกตา มีหน่วยการวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท เป็นค่าความดันที่เกิดจากสมดุลระหว่างการสร้างน้ำภายในลูกตาและ...

 • บำรุงสายตา.png
  การเลือกทานอาหารสำหรับการดูแล ดวงตา การเลือกทานอาหารสำหรับสายตานั้นจำเป็นจะต้องมี วิตามินเอ และสารที่เรียกว่า ลูทีน(Lutein) และซีแซนทีน(Zeaxanthin) ซึ่งเป็นสารอาหารที่สามารถ...

 • tahang-01.jpg
  ตาแห้ง เคยรู้สึกตาแห้ง ดวงตาพร่ามัว หรือเคืองตา กระพริบตาบ่อยๆถี่ๆ เหมือนกับว่ามีฝุ่นเข้าตา หรือบางทีมีขี้ตาออกมาเป็นเมือกเหนียว นั่นคืออาการของคนที่เป็นตาแห้ง สาเหตุของอาการตาแ...

 • 2.jpg
  จอประสาทหลุดลอก(Retinal Detachment) เป็นภาวะที่ชั้นจอประสาทตาบริเวณด้านหลังของลูกตา(Neurosensory Retina)ซึ่งคอยทำหน้าที่รับภาพและแปลเป็นสัญญาณประสาทได้เกิดหลุดลอกออกมาจากเนื้อเยื่อ...

 • UV.jpg
  รังสีUV เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมได้ ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงรังสียูวี(ultraviolet) จากแสงแดดได้ แต่มีวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถป้องก...

 • Checkeye_link.png
  คุณเคยลองสังเกตดวงตาของคุณบ้างมั้ย? ดวงตาสามารถบ่งบอกอาการผิดปกติต่างๆเหล่านั้นออกมาได้ผ่านทางดวงตาทั้งคู่ของเรา ดวงตาดำคล้ำ : สังเกตบริเวณดวงตาคล้ำผิดปกติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการพักผ...

 • ต้อหินเฉียบพลัน2.png
  การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคดวงตาและอาการอื่นๆที่เกี่ยวกับดวงตา และสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากใช้ในบริเวณที่แสงส...

 • 46.jpg
  ประคบร้อนหรือประคบเย็น การประคบร้อนหรือเย็น ที่ดวงตา นอกจากการรับประทานยาหรือใช้ยาหยอดตาแล้ว การใช้ความร้อนหรือความเย็น มาประคบที่บริเวณดวงตาถือว่า เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่สามารถบรร...

 • bluelgith.jpg
  แสงสีฟ้า ป้องกันด้วย ลูทีน ลูทีน มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติช่วยปกป้องจอประสาทตา ที่จุดรับภาพ (Macula Lutea) โดยที่ลูทีน จะทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าหรือป้องกันรังสีUVที่จะมาทำลา...

 • วิธีลดอาการปวดตา2.jpg
  4 วิธี ช่วยลดอาการปวดตาจากการใช้งานจ้องหน้าคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนานๆ หากคุณเป็นคนที่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ต่อวันโดยไม่พัก ซึ่งแน่นอนว่าดวงตาคุณถูก...

 • วิธีการดูแลดวงตา3.jpg
  การบำรุงดวงตาเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะดวงตาของคนเรามักจะเสื่อมลงทุกวัน วันนี้เราจึงมีวิธีการดูแลสุขภาพดวงตาแบบง่ายๆมาให้ทุกๆท่านลองปฏิบัติตามกันดูนะคะ "อย่าปล่อยให้สายเกินแก้" -...

 • 9อาการเสี่ยงเป็นต้อกระจก3..jpg
  ต้อระจก ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกว่า (Cataract)เกิดจากภาวะที่ แก้วตา(Lens) ภายในลูกตาเสื่อมลง ทำให้มีลักษณะขาวขุ่นมัวบริเวณรูม่านตา เดิมทีจะมีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก ดังนั้นเมื่อแก้วต...

 • รู้ทันป้องกันต้อเนื้อThumb.png
  วิธีป้องกันดวงตาเป็นต้อเนื้อ ต้อเนื้อเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายใดๆ ไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่ลุกลามจนกลายเป็นมะเร็ง จึงไม่ควรกังวลหากเป็นแล้ว แต่อาจสร้างความรำคาญไม่น้อยกับผู้ที่เป็น และทำให้...

 • 1.jpg
  เหตุผลที่คุณควรดูแลดวงตาให้มากขึ้น ทุกคนรู้ดีกว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต แต่จะมีกี่คนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตา ในหลายครั้งเราพบว่าคนส่วนใหญ่จะดูแลก็ต่อเมื่...

 • แค่ปรับขยับพฤติกรรมย่อ.png
  ใครที่กำลังใช้สายตามากๆไม่ว่าจะเล่นโทรศัพท์มือถือมากๆใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อเนื่องนาน 6-8 ชั่วโมงหรือการอ่านหนังสือในที่แสงไม่เพียงพอ หรือไฟสลัวๆเป็นประจำโปรดหยุด!! แล้ว "ปรับ ขยับ ...

 • 11.png
  ถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยไม่ดูแลสุขภาพให้กับดวงตาเราอยากให้คุณสละเวลาสักนิด เพื่อดูภาพเหล่านี้เพราะอาการต่างๆทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นได้กับตัวคุณ หรือคนในครอบครัว มุมมองของผู้ที่สายตาสั้...
Visitors: 1,333,289